Μήνας: Σεπτέμβριος 2021

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Απόλλων Πατρών 1926
Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Απόλλων Πατρών 1926

                                                                 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 1926 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ» και διακρικτικό τίτλο « ΑΠΟΛΛΩΝ...