ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

Διοικητικό Προσωπικό

Διοικητικό Συμβούλιο

Το νέο Δ.Σ. του Α.Σ. Απόλλων Πατρών είναι το εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ

ΤΑΜΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΑΡΕΤΗ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΕΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΜΕΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΜΙΚΕ

ΜΕΛΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

ΜΕΛΟΣ

ΦΩΤΙΟΣ ΤΣΙΟΥΡΗΣ

ΜΕΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ

ΜΕΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΣΜΑΤΟΣ