Διοικητικό Προσωπικό

Διοικητικό Συμβούλιο

Μέχρι την ανάδειξη του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή απαρτίζεται από:

 

  • ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ  ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ )
  • ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ( ΜΕΛΟΣ )
  • ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑΣ  ( ΜΕΛΟΣ )
  • ΚΑΤΣΑΙΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ( ΜΕΛΟΣ )
  • ΡΟΚΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( ΜΕΛΟΣ )