ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Διοικητικό Προσωπικό

Διοικητικό Συμβούλιο

Το νέο Δ.Σ. του Α.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ είναι το εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΣΜΑΤΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΠΕΛΑΣ

ΤΑΜΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΕΛΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΕΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΜΕΛΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ

ΜΕΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ